Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe | Czyczkowy dziś

Wieś Czyczkowy dziś

Karolina Serkowska
fot.: Katarzyna Główczewska
 
Nazwa wsi oraz jej postać w regionalnym języku: D. i Msc. Czëczkòwë, Czëczków, Czëczkòwach.
Przymiotnik od nazwy wsi: czëczkòwsczi.                                                           
Gmina: Brusy.
Województwo: pomorskie.
Położenie: w gminie Brusy przy 236 (w pobliżu wschodniego krańca Zaborskiego Parku Krajobrazowego), 21 km na płn.-zach. od Czerska.
Parafia: p.w. Wszystkich Świętych w Brusach.
Ludność: 648 osób (2008).
Oboczna n. pl. od n. os. Cycek, z suf. -owo. N. os. od gw. cycek ‘małe wymię’. Zmiana c > č w wyniku substytucji niemieckiej. Od XVI w. pluralizacja nazwy.
Przy wjeździe do wsi stoi odnowiona figura Chrystusa Króla. W Czyczkowach zachowały się drewniane chaty z XIX wieku. Alternatywnie w szerokim obiegu używana jest także nazwa Czeczkowo. Czyczkowy są wsią rodzimą błogosławionego księdza Józefa Jankowskiego. We wsi działa Szkoła Podstawowa nazwana jego imieniem.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS