Kaszubszczyzna | Kaszuby południowe | Tekst 1

Tekst 1 – Praca magisterska o Janie Karnowskim

Małgorzata Klinkosz, Karolina Serkowska
fot. Karolina Serkowska
 

 Informator: Katarzyna Główczewska –ur. 16 listopada 1987 r. w Chojnicach, córka Teresy i Piotra. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Czyczkowach uczęszczała do gimnazjum w Brusach, a następnie do Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. Ukończyła szkołę policealną w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach ze specjalizacją technika administracyjnego. Skończyła również studia licencjackie w Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Filologia polska. Od dzieciństwa z rodzicami mieszkała w Czyczkowach, obecnie mieszka w Gdańsku i studiuje polonistykę na II roku MSU. W domu z rodziną od dziecka posługiwała się językiem kaszubskim i tak jest do dzisiaj. W tym języku rozmawia również ze studentami z kaszubskich wiosek.

W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa - ë
Znak „ã” oznacza szeroką tylną artykulację samogłoski nosowej ą, jak w wyrazie [trãvaj]

 

Praca magisterska o Janie Karnowskim


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Moja magisterska robłeta bandze łe Janie Kyrnowścim i jak łen pisół artikle w Płomłerścim słowie i Mestwinie. I ty so taci gazetë, chtërne bëłë wëdywane w dwudziestoleciu międzywojennym łed dwadzestigłe tszecygłe roku do tszedzestigłe dzewiontigłe, do pocz’ątku drëdżi łejnë swiatowij. No ji Karności tam pisół łe róż’nych tematach, przede wszëtcim łe historii Kaszëb, łe historii rodów kaszëbsz’cich, a tisz’ łe geografii, łe tacich językowich sprawach. Napszut musza przejrzec te wszëtc’i numerë, bło te gazetë wydawane bëłë każdigo dnia i przejrzec je i tam, gdze Karnowści cos pisuł tej własz’nie to wëbrac, poklasyfikować na różny tematë, no tak jak mówiła, historyczny tematë, jãzëkłewi, geologiczny, geograficzny. No i to potem banda omawiała, no i tak mëśla, źe łeglowo to bandze tak wëzdrzało. Na pocz’ątku bandze tysz taci wprowadzeni jak to bëło w dwadzescalecym, jak wëzdrzała prasa płemłorsko i kaszëbsko, no i tedë przejsc już do samigłe Karnowścigłe, do jegłe artiklów i łemówic je i tak to bandze wëzdrzało.

Płechudóm z Czëczków, to je kłel Czarnowa, gdze so Karnowści łurodzył, także ju mësz’lała zawsz’e ż’ebe pisac albo łe Karnowścim albo łe Annie Łajming, a ż’e młejim promotorem je profesor Linkner, tej łen tak mje zasugerowył, ż’e młeż’e lepij tego Karnowścigłe wząsc.

Karnowści należuł do Młodokëszebów i tyś stąt jegłe łudba beło tako, ż’ebë tak jak łon pisył w swojich wisztach „Ju bem leno chcył, żebë młeji młewë, co ju Pón Bóg duł nie pszëkrëłë grobë. I tyś jegłe poezje je cały tako baro nastawiony na słowło kaszëbści, ż’ebë łeno przetrwało i łen widzy tiś w dodomach, w rodzënie, to słowo kaszëbści, że stamtątk łeno wërosło i tam trzeba to pilnowac, ż’ebë jeszcze przez wiele, wiele lat młegło so rozwijac i ż’ebë, no ż’ebë przetrwało nie. To je trocha, kusk płe, no młeż’e płelasząco troszka, ale mie so baro dobrze jegłe poezja, jego artikle czëtu, je to taczim prostim jãzeka, młeż’e tacz’im niewëgórowanym, błe łen z wykształcenia beł sendzią i to taci prosti baro, tysz historicz’ny jãzëk dla mnie, ale nie je tak źle.   

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS