Kaszubszczyzna | Kaszuby środkowe | Tekst 2

Tekst 2 – Jak piec młodzowy kuch ‘drożdżówkę’

Małgorzata Klinkosz
fot. Małgorzata Klinkosz
 

Informator: Regina Gańska, ur. 13.09.1946 r. w Kamienicy Szlacheckiej w rodzinie kaszubskiej, w której rodzice mówili po kaszubsku. Ma troje dzieci, wszystkie mówią po kaszubsku. Prowadzi gospodarstwo domowe, jest aktywną uczestniczką kaszubskiego życia społecznego i członkinią zespołu regionalnego w Cewicach. Uczy wnuki mówić po kaszubsku.
 
 

W tekście kolorem czerwonym oznaczono głoskę szwa - ë


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Drożdżówka to je richtych młodzowy kuch. Przepis jest taki. Kilo muczi, jedna sz’klanka cë kry, jedna sz’klanka mlika, sz’esc jaj i dzesoc deko drożdży i kostka palmë.

Drożdże rozrobic w cepłym mlékłu z pół szklankóm mléka i dodac dwie łëżci cëkry i troche muczi, żebë to łumieszac drewnianom łëżkom. Reszto mléka i cëcier z tłuściem rozpuściec i te wsëpac moko, dodac jajka i razem dobrze wëmieszac. A na koncu dodac rozczyn troche śmietanë. Długłe to wërobiac, aż bodom pencherzyki i ciasto będzie odchodzić od roczi. A te na wierzch zrobic kruszonko, troche tegłe tłuszczu, cëkru i tegłe ciasta, co łestanie. I te wsadzëc na szterdzescë minut do piekarnika i piec.

 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS