Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Deklinacja

Deklinacja (łac. declinatio ‘odchylenie’) to odmiana przez przypadki, liczby i rodzaje, której podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki i liczebniki, a także system takiej odmiany. O różnicach w deklinacji między dialektami ludowymi i językiem ogólnopolskim zob. Odmiana liczebników, Odmiana przymiotnikowa rzeczowników, Odmiana przymiotników, Odmiana rzeczowników, Odmiana zaimków.

 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS