Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dialektyzm

Dialektyzm to cecha dialektalna, element językowy odczuwany przez posługujących się językiem ogólnym jako należący do jednego z dialektów. Dialektyzmy są zróżnicowane tak, jak zróżnicowane są dialekty, i tak, jak zróżnicowane są ich systemy językowe. Można zatem wyróżnić dialektyzmy mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, śląskie z jednej strony, z drugiej zaś – fonetyczne, fleksyjne, składniowe, słowotwórcze, leksykalne i frazeologiczne. Dialektyzmy najczęściej występują w tekstach artystycznych jako wykładniki dialektyzacji. W celach stylizacyjnych mogą także występować w innych wypowiedziach mówionych i pisanych. Używanie ich bez poczucia ich dialektalnego nacechowania stylistycznego przez ludzi posługujących się językiem ogólnym jest traktowane jako błąd, natomiast jest w pełni uzasadnione w wypowiedziach osób porozumiewających się danym dialektem. Zob. więcej: Podstawy dialektologii / I. Czym zajmuje się dialektologia? / 1.4. Dialektyzmy a regionalizmy. Por. Błędy językowe wynikające z podłoża dialektalnego, Dialektyzmy w języku ogólnopolskim.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS