Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dopełniacz cząstkowy

Dopełniacz cząstkowy oznacza ograniczenie ilościowe, wskazuje na część większej całości. Dopełniacz cząstkowy występuje na ogół z czasownikiem, np. pożycz pieniędzy, przynieś mleka. W gwarach dopełniacz cząstkowy występuje częściej niż w języku ogólnym, np. zwiedzi chociaż światu, koniczynki mam posianej, tam krzesłów jest, daj ognia, zostaw węgla itp. Szerszy zakres konstrukcji z dopełniaczem cząstkowym cechuje zwłaszcza gwary pogranicza północno-wschodniego i polskie gwary północnokresowe.


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS