Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Dopełniacz i miejscownik liczby mnogiej przymiotników i zaimków przymiotnych

Dopełniacz i miejscownik liczby mnogiej przymiotników i zaimków przymiotnych. W dopełniaczu i miejscowniku liczby mn. przymiotników i zaimków przymiotnych w Polsce północnej: na Mazowszu (bez jego południowej i zachodnio-południowej części), Kociewiu, Warmii, Mazurach i zachodniej Suwalszczyźnie, oraz w północnej Wielkopolsce, wyspowo (na niewielkich obszarach) również na Śląsku w okolicach Opola, w Małopolsce w okolicach Niska notowana jest końcówka -eich /-eych (tj. -éch): o tanieich, teych głupieich, w mojeich oczach, w teych wszystkeych. Końcówka ta ustaliła się w dopełniaczu i miejscowniku lmn. na skutek analogii do form celownika lmn. z końcówką -ei/ym (-ém), w których ei/y pochodzi z rozszerzenia samogłoski -y przed spółgłoską nosową, czyli w grupie -yN-.

 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS