Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Formy czasu przeszłego z przyrostkiem -ow-, -uw-, -yw-

Formy czasu przeszłego z przyrostkiem -ow-, -uw-, -yw-. Zob. Bezokolicznik. Czas przeszły.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS