Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Kontynuanty staropolskiego o długiego

Kontynuanty staropolskiego ō długiego. Kontynuanty dawnego ō długiego mogą brzmieć jak ou, czyli dźwięk pośredni między samogłoską o i u (goura, proug, gnouj, wouz), lub mogą utożsamić się z u (jak w języku ogólnym). Sporadycznie, niekonsekwentnie i tylko w niektórych rdzeniach może się pojawiać wymowa o (np. znow). Ścieśnione o może też ulegać w gwarach dyftongizacji (woz). Zob. Samogłoska pochylona ó. 

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS