Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Morfologizacja

Morfologizacja to termin stosowany na określenie zjawiska fonetycznego (wymowy), które występuje tylko w określonej pozycji morfologicznej. Przykładowo – w małopolskich gwarach jednonosówkowych, w których jedna nosówka pochodząca ze zlania się ę i ą często ulega odnosowieniu (stąd wymowa: roka, ciogła), w końcówce narzędnika lp. przymiotników, zaimków przymiotnych i rzeczowników jest nie -o, którego można się spodziewać po zaniku nosowości, tylko -om (np. z tom dobrom matkom = z tą dorbą matką). 


Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS