Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Palatalizacja kaszubska

Palatalizacja kaszubska. Termin ten określa proces miękczenia spółgłosek tylnojęzykowych k’, g’ i przesunięcia ich artykulacji do przodu, co powoduje powstanie spółgłosek zwarto-szczelinowych (tzw. afrykat) cz’, dż’ lub spółgłosek bliskich ć, (niekiedy z nimi tożsamych), np. odzier, cij = ogier, kij. Zob. Afrykatyzacja spółgłosek tylnojęzykowych k’, g’. Spółgłoski tylnojęzykowe.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS