Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Prelabializacja

Prelabializacja. Termin stosowany obocznie do określenia labializacja. Prelabializacja oznacza poprzedzenie nagłosowych samogłosek o, u niezgłoskotwórczym u (w zapisie ł w indeksie górnym): łoko, łucyć = oko, uczyć. Labializacja jest natomiast określeniem zjawiska szerszego, nie tylko poprzedzania niezgłoskotwórczym u (ł) samogłosek w nagłosie, lecz także w innych pozycjach, czyli w śródgłosie. Zob. Labializacja, Spółgłoski protetyczne.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS