Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Przydech

Przydech to rodzaj artykulacji krtaniowej lub tylnojęzykowej przed nagłosem samogłoskowym, oznaczany w piśmie przez h‑, tu przez h w indeksie górnym (w transkrypcji fonetycznej x): harmata, HAmeryka. Zob. Spółgłoski protetyczne. Spółgłoska protetyczna h jest o wiele rzadsza w gwarach polskich niż ł (u niezgłoskotwórcze) lub j. Występuje głównie przed nagłosowym a, podobnie jak j (zob. Prejotacja), np. hale, harbuz, hambitny, hałun = ale, arbuz, ambitny, ałun, sporadycznie przed u, np. hulica = ulica.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS