Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze tworzone są od imion i nazw własnych ludzi dla określenia przynależności przedmiotu do osoby wskazanej przez przymiotnik. W gwarach przymiotniki dzierżawcze występują częściej niż w języku ogólnym, np. pisarzowa córka, Mazgajowa Maryśka, Ziętków syn, kowalowe podwórze, Kaścyn sweter, Grzesiowo kosula, a niekiedy całkowicie zastępują konstrukcje z dopełniaczem (tzw. genetivus possesivus), typu córka pisarza, podwórze kowala, sweter Kaśki. Przymiotniki dzierżawcze były charakterystyczne dla języka staropolskiego. Por. Archaizmy słowotwórcze.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS