Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający. Różnice w stosunku do języka ogólnego dotyczą tylko niektórych form. Część gwar oprócz końcówki ‑bym w 1 os. lp. zachowuje aorystyczne ‑bych (zob. Aoryst): chodziłbych, dostałbych (na Śląsku, w południowo-zachodniej Małopolsce w związku z przejściem -ch > -k wymawiane jako -byk: nosiłabyk, tańcowałbyk, a na Spiszu –byf (-ch > -f): nosiłabyf, tańcowałbyf). Możliwy jest też typ ja by robił, ja by dał. W 1 os. lmn. występują na południu formy: dalibymy, byliby my dali, a w Polsce północnej – bylibym dali, robilibym, obocznie do literackich dalibyśmy. Por. Czas przeszły, Czas przyszły, Czas teraźniejszy.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS