Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zleksykalizowane formy fonetyczne

Zleksykalizowane formy fonetyczne. Pewne procesy fonetyczne w niektórych gwarach przestają być żywe, a występowanie danej cechy ilustrują tylko pojedyncze wyrazy lub kilka wyrazów, często wywodzące się ze wspólnego rdzenia. Takie formy ograniczone do bardzo niewielu wyrazów (leksemów) nazywamy zleksykalizowanymi formami fonetycznymi. Przykładowo – na niektórych terenach relikty frykatywnego r są poświadczone tylko w wyrazie wierżch lub gorżki, w innych gwarowe mazowieckie stwardnienie w’ w grupie św’ pojawia się tylko w formie śwynia, a więc w tych gwarach można mówić o leksykalizacji powyższych cech fonetycznych, a formy typu wierżch określać jako zleksykalizowane formy fonetyczne. Zob. Leksykalizacja.

 

Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS