Leksykon terminów

Leksykon terminów i pojęć dialektologicznychHalina Karaś

Powrót do listy haseł

Zmiany barwy samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi

Zmiany barwy samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi. Samogłoski w pozycji przed spółgłoskami półotwartymi: nosowymi m, m’, n, ń oraz ustnymi r, l, ł, ulegają w gwarach znacznym zmianom. Samogłoski wysokie, zwłaszcza i, y, rzadziej u, wykazują tendencje do rozszerzania artykulacji: jendyk, czem, naczenie, gront, tromna = indyk, czym, naczynie, grunt, trumna. Samogłoski średnie e, o (także niska a) częściej ulegają zwężeniu do i / y, u (a do o), rzadziej rozszerzeniu (e, o do a). Na ogół wymowa połączeń samogłosek ustnych ze spółgłoskami nosowymi eN, oN jest analogiczna do wymowy samogłosek nosowych. Zob. Rozszerzenie artykulacyjne, Samogłoski przed spółgłoskami nosowymi, Samogłoski przed spółgłoskami półotwartymi ustnymi, Zwężenie artykulacji samogłosek przed spółgłoskami półotwartymi.

 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS