Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Gwara grabowska na pn

autor: Edward Breza, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
GWARA GRABOWSKA na pn.-wsch. od Kościerzyny opisana została m.in. przez K. Nitscha; wtedy wsią pograniczną, z mową wyraźnie różną od gwary bruskiej i wielewskiej, np. ô jako ó: gódó ‘gada’; é jako i: taczi żëci; ǐ ў jako ë: lës, rëba, ale ǔ bez zmian: szumòtem, czulë ‘słyszeli’; o+N: póniedzółk; e+N: cymno; brak e ruchomego w typie budink, krawc; akcent inicjalny; brak formy dwie, czyli np. dwa kozë; w koniugacji typ gódac, gódeta. Stan jej dzisiejszy inny, gdyż tylko sąsiednie Grabówko uznane jest za wyspę językową, pozostałe wsie zamieszkują osadnicy po 1945.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS