Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Samogłoskowe redukcje i kontrakcje

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
SAMOGŁOSKOWE REDUKCJE I KONTRAKCJE W KASZUBSZCZYŹNIE zależą od {L akcentu}, np. chałpa, grańca, kòszla, skòrpa – czy w formach cz.prze., np. pisapisała. Obok postaci pełnych typu dlôczegò, dlôtegò, do czegò, do niczegò funkcjonują skrócenia: dlôcz, docz, donicz (pn.) ║ dlôcze (śr.), dlôte, docze (śr., pd.), donicze (śr.), a obok jego, niego, tego także je, nie, te, również właściwsze pn. i śr. Zjawiska te wyzyskiwano w poezji: często  S. Bieszk (np. miełta obok miełota, jezro) i J. Rompski (np. swójwo ≤ swojiwo, twójchtwojich), rzadziej J. Trepczyk czy A. Labuda, ale ma je też ® A. Majkowski, np. cmowią, con ‘co on’.
 
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS