Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Spółgłoski

SPÓŁGŁOSKI AFRYKATYZACJA, ALTERNACJE SPÓŁGŁOSKOWE, DYSPALATALIZACJA, KASZUBIENIE, KONSONANTYZM ,SPÓŁGŁOSKI WSTAWNE, SYSTEM FONOLOGICZNY

 

 

 

 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS