Leksykon kaszubski

Leksykon kaszubski

Powrót do listy haseł

Stylizacja kaszubska

autor: Jerzy Treder, redakcja i digitalizacja: Małgorzata Klinkosz
 
 
STYLIZACJA KASZUBSKA W KASZUBSZCZYŹNIE - Stylizacja językowa, tj. zabieg archaizacji lub dialektyzacji w obrębie artystycznej odmiany języka, wydatnie wzbogaca utwór, zapewniając pełniejszą wizję prezentowanego w dziele świata, a zatem w sztuce pisarskiej zabieg ten realizuje istotne cele poznawcze i estetyczne, stanowiąc jedną z dróg integracji formy jęz. utworu z przedstawianą rzeczywistością. Uprzywilejowani w uzyskiwaniu dobrych efektów w dialektyzacji są pisarze znający czynnie wprowadzaną do utworu mowę, jednak umiejętne stosowanie gwary wymaga od autorów nie tylko stosownej wiedzy, ale daru selekcji właściwości językowych przy jednoczesnej wierności, różnorodności i wszechstronności zabiegu. Stylizacja w kasz. literaturze pięknej pojawia się od jej początków, za które uznać trzeba utwór F. Ceynowy Rozmóva Pólocha s Kaszebą (1850) i jej kontynuację Rozmòwa Kaszébé s Pòlôchę (1868). Kaszuba z Polakiem prowadzą dialog każdy we własnym języku. Kaszuba mówi kaszubszczyzną lit. tworzoną przez Ceynowę na podkładzie gwary żarnowieckiej. Polszczyzna adwersarza Kaszuby osobliwie się prezentuje w wersji graficznej Ceynowy, którą można by czytać na przykład tak, jak nieraz Kaszubi odczytują tekst polski: „Kochani Bracje, ja słiszałem vjele o Kaszubach i jich kraju, jednakovoż jich początku dovodzjć njemogę; gdiż rożni rożnje o njch povjadają, i njevjem, komu z njch mam vjerzić.” Kaszubszczyznę w tej funkcji wyzyskiwał też H. Derdowski, m.in. w humoresce Walek na jarmarku (1883). On też w poemacie O panu Czorlińscim... (1880) w wąskim zakresie zastosował bylaczenie. Na polszczyznę stylizował A. Majkowski pewne fragmenty Remùsa, np. modlitwy i pieśni.
 
Powrót do listy haseł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS