Mapa serwisu | Dzieje wsi (Cięck)
 
Wanda Decyk-Zięba
 
Cięćk - dzieje wsi
 
Wieś Cięćk położona jest, podobnie jak Charcibałda, w gminie Myszyniec. Miejscowość pojawia się na mapie Perthéesa z r. 1783. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego w 2. połowie XIX w. była to wieś rządowa. Mieszkało w niej 241 osób, domów było 30. W 1827 r. w Cięćku domów było 24, mieszkańców zaś 149. Nazwa miejscowości jest zapisana w źródłach jako: Cięck i Cęck.
 
Źródła:
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 701.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 27, Mazowsze IV, Kraków 1880, s. 50.
Nazwy miejscowe Polski: historia – pochodzenie – zmiany, pod red. K. Rymuta, t. 2, Kraków 1997, s. 147.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS