Mapa serwisu | Dzieje wsi (Iwanki)

 

Iwanki - Dzieje wsi

Justyna Garczyńska
 
Wykopaliska archeologiczne wskazują, iż ludność z terenów dzisiejszej gminy Biskupiec utrzymywała kontakty z odegłymi krajami. Znaleziono tu m.in. dwie monety rzymskie z II w.n.e. Prawdopodobnie na początku nowej ery przez teren gminy Biskupiec przebiegały główne szlaki handlowe. Kupcy z odległych stron ciągnęli tędy nad Bałtyk do Sambii, po cenny bursztyn. Przebiegał tędy także szlak wiodący od ujścia Wisły przez Wołyń nad Morze Czarne.
   
Prawdopodobnie w średniowieczu tereny dzisiejszej wsi Iwanki były własnością zakonu krzyżackiego i należały pod względem administracyjnym do komturstwa radzyńskiego. Po 1466 r. tereny te stały się własnością Królestwa Polskiego i pod względem administracyjnym weszły w skład starostwa radzyńskiego. Początków wsi Iwanki nie znamy. Wieść ludowa głosi, że gdy Król Jagiełło z wojskiem wyruszał na bitwę pod Grunwaldem urządził wielkie polowanie na dzikiego zwierza w borach i lasach w okolicach Łąkorza. Być może wówczas Iwanki (zwane Królewskimi) zostały założone? Okolice Iwanek nie należały do najbezpieczniejszych. Jak głosi inna wieść, w pobliżu Iwanek od strony północnej przy trakcie znajdowała się karczma Czerwona Oberża, w której często zatrzymywali się zbóje.
W II poł. XIX w. Iwanki były wsią należącą do Łąkorza, liczącą osiem budynków w tym trzy domy. Wieś zamieszkiwało dwunastu katolików i dziewięciu ewangelików. Wieś należała do parafii Lipinki. Szkoła i poczta znajdowały się w Łąkorzu. Obecnie wieś należy do parafii w Łąkorzu.
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS