Mapa serwisu | Łowęcin

Dzieje badanej wsi - Łowęcin

Justyna Kobus

Najstarsze wzmianki o Łowęcinie dostępne w archiwach państwowych pochodzą prawdopodobnie z 1800 r. (spis mieszkańców gromady Łowęcin) (http://szukajwarchiwach.pl), choć sama miejscowość ma starsze korzenie. W dostępnej dokumentacji Archiwum Państwowego w Poznaniu można znaleźć akta dotyczące Łowęcina z datami rocznymi późniejszymi, np. 1804–1805 Das auf dem Landgut Łowęcin /Bezirk Posen/ für das Stae Margarethae Hospital haftende Kapital von 1500 Fl.polnisch, 1827 Karte des zur Herrschaft Schwersenz gehörigen Dorfes Łowęcin, Kreis Posen, 1875–1884 Schule in Lowencin / Łowęcin, 1886–1933 Grundsteuerrolle Gemeinde Lowentschin / Łowęcin, 1910–1931 Anerbenguts-Kataster für den Kreis Poznań Wschód und zwar die Ortschaft Łowęcin, 1917 Schanksachen des Distrikts Lowenitz [Łowęcin], 1935–1937 Wnioski osadników z osady Łowęcin powiatu poznańskiego o częściowe umorzenie rat i zaległości na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24. X. 1934 r. (http://szukajwarchiwach.pl)
Jak większość wielkopolskich miejscowości w okresie niewoli pruskiej, także Łowęcin miał swoją niemiecką nazwę – Lowentschin, Lowenitz. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

Do dziś w centrum wsi znajduje się budynek dawnej Szkoły Podstawowej. Od 1870 r. w Łowęcinie działała filia gminnej szkoły elementarnej z siedzibą w Swarzędzu. Szkołą opiekowało się Towarzystwo Pedagogiczne Polski Okręgu Swarzędzkiego. Na początku XIX w. pięćdziesięcioro dzieci uczył tu nauczyciel Scheske (Jakubowska 2004: 5). Łowęcińską filię zlikwidowano w 1905 r.

Łowęcin ma swoją parafię w Swarzędzu – kościół p.w. św. Marcina.
 
 
 
 
CIEKAWOSTKA: Kościół św. Marcina w Swarzędzu zbudowano już w XII w. z inicjatywy rodziny Łodziów. Pierwszy murowany obiekt postawili Górkowie w XVI w. Kolejną świątynię konsekrowano w 1656. Kościół ten jednak na przestrzeni lat podupadł i dopiero w 1777 odbudował go Teodor Rożmiński. W 1897 dziekan Dambek dodał poprzeczną nawę. Po wojnie kościół otrzymał freski (technika al fresco) autorstwa Łucji i Józefa Oźminów. W 1968 świątynię wpisano do rejestru zabytków (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętego _Marcina_w_Swarzędzu).
 
 
 
 
Źródła:
  1. Aleksandra Jakubowska, Słownictwo pola tematycznego PRACA w gwarze Łowęcina (gm. Swarzędz, pow. poznański), praca magisterska napisana w Zakładzie Dialektologii Polskiej UAM, pod kier. prof. dra hab. J. Sierociuka, Poznań 2004.
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętego _Marcina_w_Swarzędzu
  3. http://szukajwarchiwach.pl
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS