Mapa serwisu | Dzieje wsi (Lusówko)
 
 
Lusówko - dzieje wsi

Błażej Osowski 
 
Aż do 1793 wieś należała do województwa poznańskiego, później w wyniku rozbiorów znalazła się w zaborze pruskim. Napływ ludności niemieckiej wywołał akcję samoorganizacji Polaków, co zaowocowało powstaniem na terenie gminy Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich oraz Towarzystwa Gimnastyczengo „Sokół’.
W grudniu 1918 r. na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego w Lusówku, Tarnowie i Ceradzu utworzyły się oddziały powstańcze.
W 1939 rozpoczyna się okupacja hitlerowska, a miejscowa ludność polska poddawana jest eksterminacji.
W XIX i XX w. we wsi znajdował się majątek, którego właścicielami byli zarówno Niemcy (np. Carl Matthe), jak i Polacy (np. Zygmunt Pluciński). Na ziemi tego pierwszego w 1882 r. powstała szkoła, której budynek do dziś nie przetrwał strawiony w 1988 r. pożarem. Jednak szkołę odbudowano (1991), tak iż również dziś wieś posiada własną szkołę.
 
 
Źródła:
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS