Mapa serwisu | Strachówka

Dzieje wsi Strachówka

Justyna Garczyńska   

Wieś Strachówka została założona prawdopodobnie około XIII w, przy dawnym trakcie kupieckim wiodącym z Warszawy do Ciechanowca i dalej na północ. Około XVII w. wieś liczyła siedemnaście włók, a zamieszkiwało ją dwudziestu trzech kmieci i jeden karczmarz. Historia Strachówki wiąże się z rodem Sobieskich. Wieś należała do Józefa Sobieskiego miecznika liwskiego (1741-1811), jego żoną była Hilaria Sobieska (z domu Buyno), prababka Cypriana Kamila Norwida. W Strachówce poznali się, a po ślubie zamieszkali, rodzice poety. Na pamiątkę tych wydarzeń co roku we wsi odbywa się impreza "korowód weselny rodziców Norwida".

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS