Mapa serwisu | Dzieje wsi - Świdry (Mazury)

Dzieje wsi

Opracowanie: Justyna Garczyńska
 
 
Świdry to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie piskim w gminie Biała Piska. Wieś powstała jako osada ziemiańska zasiedlona przez wolnych w ramach kolonizacji Wielkiej Puszczy na obszarze dawnej Galindii. Lokowana na 40 łanach na prawie magdeburskim przez komtura Zygfryda Flacha von Schwartzburga.  Ludność wsi miała obowiązek służby zbrojnej. W dokumentach piętnasto- i szesnastowiecznych wymieniana pod nazwą Schwidren, Schwider. W latach 1975-1998 wieś znajdowała się w obrębie województwa suwalskiego. W pobliżu wsi znajduje się część Mazurskiej Pozycji Granicznej (Masurische Grenz Stellung) z okresu II wojny światowej, będącej elementem niemieckich fortyfikacji na granicy Prus Wschodnich.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS