Mapa serwisu | Wola Raniżowska

Dzieje wsi Wola Raniżowska

Izabela Stąpor   

Wieś Wola Raniżowska nazywała się pierwotnie Doblowa i powstała w XIV wieku na mocy dokumentu, w którym król Kazimierz Wielki zezwolił Stefanowi i Piotrowi z Chmielowa założyć wieś lokowaną na prawie niemieckim. W dokumencie tym z 1366 roku pojawia się również pierwsza wzmianka źródłowa na temat Raniżowa. Oba te dokumenty świadczą, że Raniżów jest najstarszą osadą na naszym terenie, i że wraz z Wolą Raniżowską, do połowy XVI wieku, były jedynymi prawnie potwierdzonymi wsiami w tej części Puszczy Sandomierskiej.
Do początku 1911 roku Wola Raniżowska należała do parafii Raniżów. W 1911 roku przybył do Woli Raniżowskiej jako stały katecheta ks. Czesław Broda i rozpoczął starania o budowę kościoła, a w 1914 roku położono kamień węgielny. Po wybuchu I wojny światowej budowa kościoła została przerwana. Parafia Wola Raniżowska została erygowana 12 marca 1919 r. pismem Bł. Bpa Pelczara z dnia 28 lutego 1919 r.
W maju 1942 r. nastąpiło wysiedlenie wszystkich mieszkańców Woli Raniżowskiej. Mieszkańcy wsi wrócili do swoich domów dopiero w drugiej połowie 1944 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS