Mapa serwisu | Drwały

Dzieje wsi Drwały

Justyna Garczyńska   

Drwały – to wieś rzędowa położona nad Wisłą, w odległości 5 km na zachód od Wyszogrodu. Gospodarstwa rozlokowane są wzdłuż linii wschód-zachód. Nazwa wsi, związana z zajęciami jej mieszkańców (wieś była pierwotnie osadą służebną dla grodu wyszogrodzkiego, zamieszkałą przez drwali), pojawia się po raz pierwszy jako Drwale, Drwali w roku 1303, kiedy książę Bolesław II przekazuje benedyktynom płockim brzeg Wisły przylegający do ich wsi Drwały. W 1329 r. książę Wacław zwolnia z opłat i jurysdykcji, innej niż opacka, przypisańców ze wsi Drwały i innych należących do tegoż klasztoru. W 1444 r. Bolesław IV nadaje klasztornej wsi prawo niemieckie z czynszem po 6 groszy i zwalnia kmieci od prac przy grodach. W 1521 r. wójtem jest Piotr Pyzdra.

Pod koniec XVIII w. na nieużytkach leżących w granicach osady, zalewanych okresowo wodami, osadzono kolonistów holenderskich. Do 1830 r. starą część osady nazywano Drwały Polskie, zaś nową Drwały Niemieckie. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich notuje, że w 1827 roku znajdowały się tu 43 domy, w których mieszkało 336 ludzi. Pod koniec XIX wieku znajdowały się tu również: szkółka ewangelicka, wiatrak i karczma rządowa. W sąsiedztwie wsi, na krawędzi prawego brzegu Wisły wznoszą się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska. Miejsce to jest od dawna nazywane przez miejscową ludność Okrągłą Górą.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS