Mapa serwisu | Literatura

Linki do ciekawych stron poświęconych folklorowi kołbielskiemu:

         1.    http://www.folklor.bartnicka.pl/
                (strona internetowa Pani Anety Bartnickiej, w całości poświęcona folklorowi kołbielskiemu)

         2.    http://mazowsze_wycinanki.republika.pl/
                (strona Pani Małgorzaty Belkiewicz. Temat strony to wycinanki kołbielskie)

         3.    http://www.katowiaki.republika.pl/
                (strona Młodzieżowego Ludowego Zespołu Kątowiaki. Tematem strony jest działalność zespołu)

         4.    http://www.kolbiel.pl/
                (strona oficjalna serwisu gminy Kołbiel)

 

Literatura wykorzystana w opisie
  1. Zugaj L. i Budyta A., Małe Ojczyzny. Historia gminy Kołbiel. Lublin – Kołbiel 2006
  2. Bartnicka Aneta, Skarby Mazowsza. Folklor kołbielski. Sufczyn 2008.
  3. Galicka Izabela, Żyłko Elżbieta, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1963.
  4. Burszta Józef, Kultura ludowa. Kultura Narodowa, Warszawa 1958.
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS