Mapa serwisu | Tekst gwarowy (Koniaków)

 
Koniaków - Tekst gwarowy nr 1

Jadwiga Wronicz

Tekst nagrała, zapisała i opracowała Jadwiga Wronicz.

Informatorki:

A: Anna Juroszek, urodzona w Koniakowie w r. 1947, stale mieszkająca w Koniakowie.
B: Jadwiga Łacek, urodzona w Koniakowie w r. 1917, stale mieszkająca w Koniakowie.


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 
Grunt
 
 
A: Ciotko, bo my se
 
 
tag m|yślały z Jadziou m, jag my tu
 
 
sz’ły, że dybyście nóm łopowiedzieli, jako to tu tyn grunt, czi to tu było k|upioune w tej Bukowinie, czi to tu byli
 
 
t|aczikowie starzi tu byli?
 B: Tu byli taczikowie. Starzi. Mouj tata
 
 
tustyl pochodził. I tyn drugi brat ... to byli bracia, razym tu. Ale tyn łod Franusia ...
A: łOd Franusia z doły, to też był brat waszigo taty?
B: To był brat mojigo taty. Nou  i ouni to pol’e, co tu było całe, tou ż to dostali
 
 
na poły. A miyszkoł tu przedtym ... T ouż jo teraz ... bo jo sie uż łod taty ni|e dopytała, bo jako ... ci to tam taki młody rozmyślo o tym, co to ... ło takich
 
 
wiecach? Jakisi ...
 
 
wdycki ... tela pamiyncym, że nazywali go Sztouczan. A un miyszkoł tam w tej ... w tym budynku,
 
 
kany Francek
 
 
 bywoł,
 
 
jyny to był stary jeszcze, a Franceg uż miyszkoł w nowym.
B: Aha, to była staro chałupa, a to potym
 
 
dziepro se tacik zaś
 
 
postawili nowoum.
A: A toum nowoum postawili jyny co jest ... co był ... co teraz jeszcze jes tyn chlyw, ta drugo czyńść, to jeszcze je z tego starego budynku. A ta drugo czyńść, co Franceg miyszkoł, touż to postawili nowe.
A: No bo to tak
 
 
kiyjszi b|ywało, że tych chałupouw było sz’koda, tych
 
 
ścian, t ouż robili z tych starych chałupouw nowe jako dyby. Ni?
B: T ouż to. Bo to zrobili nowy cały postawili.
A:
 
 
Ganc nowe?
B: Ganc nowe, całe. To uni ... wtedy to było tak. Bo tam je to drzewo jeszcze fajne szcz’any taki, zdrowucz’ki,  fajne. To było tak, uni prz|edali krowym i za  toum  krowym postawili tam tyn kouniec jedyn.
A: Nou podziwej sie!
B: A piwnice uż były stare, soum taki jeszcze jako były.
 
 
Jyny to na
 
 
wyrchu postawili z nowych. Nou.
A: A mama, matka pochodzili Z|o Bagiyn?
B: Matka moja?
A: Mojigo taty.
B: Ja, twojigo taty, jo teraz nie wiym,
 
 
skiyl pochodzili ta matka
 
 
pyrszo, ta mama. Jo nie wiym. Z|a Bagnami była mojigo taty sziostra. Wiysz?
A: A mie szie zdo, że matka tej Zo Bagiyn, bo mi tata powiadali.
B: Może bedziesz
 
 
wiyncel wiedzieć.
A: Touż ciotko,
 
 
p|oczuwejcie, a tyn grunt na łOśniatej, touż to je co?
B: Tyn grunt na łOśniatej? Jo Też ci tak nie powiym, jako …,  coby to żesz wiedziała dokładnie, bo jo też tak nie wiym.
A: Aha, bo mie sie zdało …, bo my tak tu szły, to my se tak
 
 
uwożiły, że sie waj spytomy, bo też tak dokładnie nie pamiyntoumy, jako to tata łopowiadowali.
B: To Na Plynisku to tam było..., to tego gruntu było łosiym
 
 
jochouw, jochouw
 
 
wszeckigo, co mioł tata twouj i
 
 
Mih. Wiysz? Touż to mieli na poły. A jako to było, czi to...
A: A Mie sie zdo, że uni to kupili.
B: Czi to kupili?
A: Z łOśniatej tacikowie to kupili.
 B: Nou t ouóż może bejesz lepi wiedzieć, bo jo ło tym nie wiym. Jyny tela wiym, że to wyście dostali na poły, Jano z M│ichałym. Michoł spłacoł Kubym, a Jano spłacoł J│ozefa. Tak to było. Bo tak to downi było.
A: Tak to bywało, nou.
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS