Mapa serwisu | Nagrania dotyczące kultury ludowej Łęczyckiego i ich transkrypcja

Nagrania dotyczące kultury ludowej Łęczyckiego i ich transkrypcja

Alina Kępińska   
Spis treści
Wstęp
Łęczycki strój ludowy
Strój kobiecy
Strój męski
Twórczość ludowa w Łęczyckiem
Legendy o Borucie
Inne legendy łęczyckie
Obrzędowość ludowa
Nagrania dotyczące kultury ludowej Łęczyckiego i ich transkrypcja
Wesele oraz piosenki i przyśpiewki weselne
Obrzędy doroczne: Niedziela Palmowa i Wielkanoc

 Zgromadzone tu nagrania to wyłącznie wypowiedzi pani Heleny Zając z miejscowości Dobrów. Nagrania z Bogdańczewa i Tumu z zakresu kultury ludowej (sposób pieczenia chleba, dawne jedzenie, przebieg wesela i piosenki weselne, a także ludowe teksty poetyckie) są uwzględnione w ramach tekstów gwarowych z tych miejscowości; były także już zamieszczone na stronie www.gwarypolskie.uw.edu.pl. Teksty z Dobrowa zebrał i przetranskrybował w ramach pracy magisterskiej Aleksy Beśka; dobór nagrań i weryfikacja zapisu: Alina Kępińska.
   

Wersja podstawowa

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS