Mapa serwisu | Budownictwo

Kultura ludowa

Halina Karaś   
Spis treści
Wstęp
Lachy jako grupa etnograficzna
Strój lachowski
Kuchnia lachowska
Budownictwo
Wnętrza i wyposażenie domu
Obrzędowość doroczna
Obrzędowość rodzinna

Budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

Wsie Lachów Sądeckich najczęściej w kształcie zwartych ulicówek w zakresie budownictwa były bliższe Małopolsce równinnej niż góralszczyźnie. Typowa zagroda lachowska była przeważnie wielobudynkowa o luźnej zabudowie w czworobok z obszernym podwórzem pośrodku. Składała się z chałpy (chałupy), stajni, stodoły, spichlerza - sołku, wozówki lub drugiego budynku inwentarskiego. Wszystko budowano wyłącznie z okrągłych bali drewnianych ze stromymi dachami czterospadowymi krytymi słomą żytnią (kicorki). Dość długo – do drugiego dziesięciolecia XX wieku utrzymywały się powszechnie chałpy dymne, tj. bez kominów. Podobnie długo trwał zwyczaj trzymania krów w domu przez cały rok. Chałupy uboższych chłopów składały się z jednej izby i sieni, zamożniejszych – z sieni i dwóch izb, z których jedna pełniła funkcję kuchni, a najbogatszych – z dwóch izb, sieni, alkierzyka i tzw. izby zimnej (komory). Niekiedy szczyty domów lub spichlerzy były malowane w białe koliste kropy. 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS