Mapa serwisu | Tekst 11

Tekst gwarowy - Gobiaty 1

 

Nagranie: Magdalena Ciereszko.

 Przepisanie i opracowanie: Monika Kresa.

Informator: Dymitr Wojcieszyk – urodził się w 1928 roku w Gobiatach. Z tej wsi pochodził jego ojciec, matka urodziła się i wychowała w Wisłoczy. Oboje, podobnie jak pan Dymitr, byli rolnikami. Informator ukończył 3 klasy szkoły podstawowej w Gobiatach, nigdy nie opuszczał wsi na dłużej. Jedyny wyjątek stanowi jego pobyt w wojsku, w czasie którego został ranny.

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 
 

Jedzenie

Świniaki ja
 
 
zabił
i już słonina była, kiełbasy
 
 
byli wszystko i jajka byli, kury byli. Na święta to
 
 
bił wieprze,
 
 
kiełbase robił, wędliny wędził, o to też, a to tedy lepsze było
 
 
mjenso, to swoje było,
 
 
kartoflo i mąkoj
 
 
karmjone, a teraz sztucznoj paszoj
 
 
karmjone to wszystko.
 

A ciasta jakieś kobiety piekły?

Pjekli
 
 
pirogi
. I to z dziesięć kilo monki, to pirogów cała pjec ma... ma... moja matka napjecze. Dwa położy na taki
 
 
blachi, to taki, podejdo takie, o, pirogi, takie z rodzynkami, ze wszystkim. I pytlowe pirogi pjekli, pytlowe z żyta. I z pszenicy, pszenne pirogi, takie bielutkie, ładne.
 
 
Jajak nabijo, pjerogi jakie,

 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS