Mapa serwisu | Tekst 12

Tekst gwarowy - Gobiaty 2

Informator: Dymitr Wojcieszyk – urodził się w 1928 roku w Gobiatach. Z tej wsi pochodził jego ojciec, matka urodziła się i wychowała w Wisłoczy. Oboje, podobnie jak pan Dymitr, byli rolnikami. Informator ukończył 3 klasy szkoły podstawowej w Gobiatach, nigdy nie opuszczał wsi na dłużej. Jedyny wyjątek stanowi jego pobyt w wojsku, w czasie którego został ranny.

Nagranie: Magdalena Ciereszko.
Przepisania i opracowanie: Monika Kresa.

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

O Żydach

Ja
chodz’ił
sam do pracy do Żyda. I tam on terpentyne gnał i węgiel dla
kawalów robił. I smołe
cz’i jak to
scągał. To
płacył, ale to
tesżpłacit, piędziesiąt groszy, złotówke da, o,
wiele wyprosisz.

I czym oni się zajmowali? Mieli pewnie karczmę, tak?

Mjeli
karczmea.
Tak. I te
ji krowy, mjeli i koni
czszymali Żydzi. Cała rodzina była Żydów, ale Niemcy
roszczszelali wszystkich, pozaganiali go
gietów[12], i małych i dużych, wszyskich poroszszeliwali, do gietów, do Klimek, pozaganiali, do
Jałówki.

A gdzie była cerkiew?

Cerkiew? No w Sablanach. Tu gdzie teraz. Tamtej cerkwie sto czszydzieści szes’c’
lat
.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS