Mapa serwisu | Tekst 13

Tekst gwarowy - Gobiaty 3

Informator: Dymitr Wojcieszyk – urodził się w 1928 roku w Gobiatach. Z tej wsi pochodził jego ojciec, matka urodziła się i wychowała w Wisłoczy. Oboje, podobnie jak pan Dymitr, byli rolnikami. Informator ukończył 3 klasy szkoły podstawowej w Gobiatach, nigdy nie opuszczał wsi na dłużej. Jedyny wyjątek stanowi jego pobyt w wojsku, w czasie którego został ranny.

Nagranie: Magdalena Ciereszko.
Przepisania i opracowanie: Monika Kresa.

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Ojciec

Ojciec
tesz jak
pojedzie do
l’asu dwa czasa
nocy, koniem,
z’imo,
u takich
łapc’ach>, i
przez’ębi s’e i przyjedzie z l’asu, to my
rozbuwamy jego, te
boszmaki zdejmujemy. No takie chodaczki byli, to przemarznięte to, och,
onuczy te. No to co on nażyje, czterdzieści
łosiem lat
poszoł i u zmar, na
płuca,
ws’o przeziębił sie, dostał gruźlicy, a teraz... kiedyś
lekoł nie było, a i byli
leki to może nie było za co. Jak zarobi, wozi, to kilo pszenicy weźmie na Boże Narodzenie i kilogram mąki, a, i to na
kreske, bo nie ma za co zapłacić.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS