Mapa serwisu | Tekst gwarowy (Jeleniowo)

Jeleniowo - tekst 1

Nagranie, zapis i opracowanie: Ewa Sztymelska

 
 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 
Ja jak od
 
 
 
trżynastu lat to
 
 
 
jus rowerem do
 
 
 
Scytna
 
 
 
jeździlim. Rowerem i to
 
 
 
bez las. Wozy
 
 
 
byli tyz, ale to
 
 
 
sanami, to tam sanami nieraz tata na Boze Narodzenie. To my z
 
 
 
mamo, bo tedy dobre swytry nam nakupił, takie sto procent wełny, i bereciki ładne. I tedy juz zakupy to na Boze Narodzenie to tata stale tam wziął tydzień wolny i pojechalim sanami. Ale jak latem to cy  do dentysty, cy
 
 
 
tygo to rowerami do Scytna. A jak, jak po froncie z tymi grzybami do Biskupca i pieszo. I wózek ciągnąć. A to jeno cas do Ryszla, i wózek. I gdzie tu Ryszel. To mówią teraz bieda, ke pani autobus przyjdzie i dzieci do
 
 
 
sz’koły weźnie, cy do gimnazjum, cy gdzie, autobusy
 
 
 
chodzo. Toć tera to jest złoty
 
 
 
śwat  i wszystkiego mozna.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS