Mapa serwisu | Tekst 9

Książ Wielki Tekst gwarowy

Monika Kresa

Tekst nagrała: Katarzyna Sobieraj.

Przepisała i opracowała: Monika Kresa
                                                           
Informatorki: anonimowe, kobiety lat ok. 70.
 
Zaproszenie na obiad

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 

 

 
 
 
Przysłam cie
 
 
odwidzić, bo psez cały tydziń to nie miałam
 
 
casu, a dzisiaj przy niedzieli przysłam cie zaprosić, zebyś przysła do mnie na
 
 
obiod, to se razem
 
 
zjimy,
 
 
pogodomy, o wszystkim, no bo sie ty źle
 
 
cujes, jo
 
 
tyz nie za bardzo, ale ty jesce
 
 
gorzy, no, ale co, musimy sie jakosi wspólnie
 
 
ratuwać, pomogać se, a Bozia nom jako dopomoze, jakoś to może
 
 
wyczymomy wszystko. No to wis, teroz
 
 
ino my so oboje z mężem, to jesce ty. No to nom tak bedzie troche raźnij, to se
 
 
ło wszyskich
 
 
rzecach pogodomy, bo przez cały tydzień to ni ma casu ani jo. Ty troche wincy, no bo ni mos ty dziołki, ale, ale za to
 
 
jezdeś
 
 
choro.
Jak to mój Wacek tyz ostatnio, tyz,
 
 
pochoruwoł sie, tak go te ręce
 
 
straśnie bolały, popuchły, no, ale dzięki Bogu, tako pani
 
 
doktór jak przyjechała, podała takie leki, no ji juz troche sie lepij
 
 
cuje, bo takie mioł strasne bóle, ze ani ni móg spać,
 
 
nidz mu sie nie chciało, a przecie juz
 
 
mo osimdziesiąt cztery
 
 
roki, to przecież kupe lot. No. A przecie w życiu i pracowoł i na polu sie narobił, takze nic dziwnego, ze teroz te rence na starość bolo.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS