Mapa serwisu | Tekst gwarowy (Niedziałowice)

Niedziałowice - tekst 3

Informatorka: Teresa Rogowska z domu Czuba, w momencie nagrania 83 lata, urodzona w 1926 r. w Niedziałowicach. Jest rodzoną siostrą Marianny Krzysiak. W młodości zajmowała się pracą w gospodarstwie. Po ślubie przeprowadziła się do miejscowości Krynica. Po latach wróciła do Niedziałowic i zamieszkała w domu rodzinnym. Miała troje dzieci.
Nagrała, przepisała i opracowała Marta Chrząstek.


O sobie - rodzina


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Proszę opowiedzieć o swoim rodzeństwie.
    Mama (o swojej siostrze) była wienksza, ja też i pracowaliśmy u ojca, na polu, guspoudarce. A chudzili już do szkoły, to już ciotka Hania Chmilewska ji Dziadkowa Helka, siostra, i Zosia, najmłodsza chudziła do ty szkoły już. No już poukuńczyli tu liceum. Hanka nie, ni skuńczyła. Siedym klas skuńczyła i my już posz’li z mamo za monż, tu już ni było wiele nikogo, to Hania została i świniom dawała. Nie było komu. Nie wisz? Dzisiaj tou inaczy sie żyje, a wtedy inaczy. Tou już Helka z Zosio skończyli tu liceum. Matury pouzdawali. I posz’li w świat. I tak to było. Zosia tak, a ta też już ni poszła nigdzie, tylko pracouwała, w Świdniku tam gdzieś, w aptece. A my już
posz’li. Mama (o swojej siostrze) poszła za monż, ja też na Krynice. Wujo Kazik też, wujo Izydor poszedł dou wojska, uo już wtedy i z wojska przyszedł i też sie
 
 
 
oużenił.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS