Mapa serwisu | Tekst gwarowy (Niedziałowice)

Niedziałowice - tekst 5

Informator: Władysław Krzysiak, ur. w 1923 r., pochodzi ze wsi Rybie sąsiadującej z Niedziałowicami. Urodził się w wielodzietnej rodzinie. W wieku czterech lat stracił ojca, a w wieku szesnastu lat stracił matkę. Wychowywał się ze starszym rodzeństwem. W czasie okupacji, pod pseudonimem „Sokół”, brał czynny udział w walkach z okupantem w szeregach Armii Krajowej. Po wyzwoleniu aresztowany i więziony na zamku w Lublinie. W 2006 roku został odznaczony orderem Armii Krajowej. Po wojnie ożenił się z Marianną Czubą, z którą ma trzy córki. Od czasu ślubu mieszka w Niedziałowicach.
Nagrała, przepisała i opracowała Marta Chrząstek.
 
 
O sobie


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Jak się pan nazywa i skąd pan pochodzi?
Krzysiak Władysław, syn Pawła i Tekli. Matka z domu
Nahuniak. Uroudzony
 
 
 
jesteym czwartego dwunastego, tysiąc dziewińćset dwudziestego trzeyciego rouku. Ale papiery mam z dwudzieistego czwartego. Normalnie urwali mie rok uroudzenia. Oud dnia uroudzenia to mam usieimdziesiąt sześć lat bede miał w grudniu. A w papierach bede miał
 
 
 
usieimdziesiąt pięć.
 
Szkoła


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Jakie szkoły pan skończył?
Przed wojno chodziło sie dou  szkoły podstawowy. I że była wojna nie wybuchła, to już miałem papiery wszystkie udoukumentowane w er ka u, miałem iść do szkoły
 
 
 
ouficerskiej dla małoletnich bo taka powstała była. Ale gdy wojna wybuchła te szkole zabrali i wywieźli dou Loundynu, dou Anglii. Także była wojna nie wybuchła jeszcze dwa, trzy miesiące, to ja byłem był poszedł do szkoły i byłem był wyjechał. Wojna wybuchła w trzydziestym dziewiątym. Dwóch braci było na wojnie. Jeden czynno służbo, drugi w rezeyrwie
 
 
 
Michaoł. A my zostaliśmy z bratem Frankiem na gouspodarce.
Roudzina była duża. Było nas dziewińcioro roudzeństwa. Ale już na trzydziesty dziewiąty rok troje ni żyło.
 
Młodość


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Jak spędzali czas młodzi ludzie?
            U nas była zabawa. I ja byłem na teyj zabawie. A taki Penkała zbiraoł na louterie, na sumsiedni wsi i też przyszedł na te zabawe z temi fantami. I
 
 
 
powiedziaoł, że go tam te z Ugra (miejscowość Uher) chłoupaki pubili i ja sie ujołem i przez to ja sie wmieszaoł do ty bójki. Ja nie moge powiedzieć, że on mnie
 
 
 
biuł. Bo ja nie byłem bity bo ja sie nie dałem bić. Wzajemnie
 
 
 
śmy sie bili. Oni mie chcieli bić. I bili mnie, rozumisz? Ja dostałem może sto pompek, ale im wszystkim dałem rade. Dokąd żem nie wyrwał sztachety, to byłeym bity. Ale jak wyrwałem sztachetę to uoni byli wszystkie bite. Oni rouwery pourzucali i uciekali.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS