Mapa serwisu | Tekst 6

Tekst gwarowy — Niemirów 1

  
Informator: Eugeniusz Suprun, urodził się w 1926 roku w Niemirowie. Całe życie spędził w rodzinnej wsi. Wraz z żoną pracował na roli, w gospodarstwie, które przejął po śmierci rodziców. Żona pana Eugeniusza była krawcową, pochodziła z sąsiedniej wsi Tokary, była wyznania prawosławnego. Państwo Suprunowie wzięli ślub w obrządku katolickim i wychowywali swoich synów jako katolików.
Nagranie: Agnieszka Kucharczuk, Aleksandra Kędzierska, Anna Józefina Czechak.
Spisanie i opracowanie: Monika Kresa.
Weryfikacja: Halina Karaś.

O gospodarzowaniu


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)Nie mam nic.
Ło, krowy, koń był,
swini, kury, pjes. Tera ni ma nic. No, ja
swiń to
trzymał tak trzynas’c’e,
dwanas’c’e. (Dużo) Ło tak, o ło.
Dwie krów, dwa byki
cz’aseym tak o, trzyimał, a jeden to rok rocznie był byk. Na sprzedaż. No jeszcze
gospodarzył ja. Jeszcze żona o była, to to, żyli, tak, a już póznij.
A jakieś zboża też pan hodował?
Zboża (uprawiał), zboże tak. Tu tylko słomy, zbożem karmiło s’e to. O, u nas przeważnie tylko żyto i owjes i z’emniaki. (Słaba ziemia). U, taka s’re… śre… licha ona, przeyważnie pjąta klasa, jeżeli pani wje.
Dzie najlepsze? Najlepsze to tu za cmyntarzeym tak pod las w te strone. Tam te so, to tam były najlepsze, tutaj ło jak wyjdz’ec’e, to tu so za tym laskiem w te strone to, to słaba wszystko. Pjąta klasa.
My s’eli. Owjes s’eli, żyto s’eli i
z’emjaki, przeważnie tylko te tu so. A pszenice u nas nie s’eli. Tu pola nie było takiego na pszenice. Za słabe pole było na pszenice. U nas to wyjątki, wyjątki, jak jest dobre teraz wybjerac’.
A jakie tu drzewa rosną?
A
jakie jest, takie
rosno. Sosna i brzoza i łos’ika ji, tutaj ło tera, tam pod lasem, za stódoło, to lasy sadz’ili, a kiedys’ to tam wjerzby rosły, a teraz wyc’eli wjerzby i
rząt robio, i lasem zasadz’ili. Ładny las. My sadz’ili sosny, tam od lasu, a tutaj na pastewniku
ulszyne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS