Mapa serwisu | Tekst 7
Informator: Genowefa Jaworska – urodziła się w 1914 roku w Pomianach i tu mieszkała przez całe życie, nigdzie na dłużej nie wyjeżdżała. Ukończyła 5 klas szkoły podstawowej. Jej głównym zajęciem była uprawa roli i praca w gospodarstwie domowym oraz opieka nad pięciorgiem dzieci. Dwukrotnie wychodziła za mąż – jej pierwszym mężem był „rodowity pomianiak”, drugi mąż pochodził z okolic Warszawy.
 
 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Nagranie: Magdalena Mojska, Julia Kłoczko.
 
Przepisała i opracowała: Monika Kresa, weryfikacja: Halina Karaś.
 
O narodzinach syna
 
Syn
 
 
najmłodsy mój to sie urodził w Boże Narodzeynie, w Wigile
 
 
 
 
samo moja mamusia przyjmowała te dzieci moje. A szwagier był mój sołtysem, mówi: nie da, on tego piątego, żeby ja nie tego, nie rodziłam, tylko
 
 
akuszerkie, pojechał po akuszerkie, przywiózł akuszyirkie, a on Adaś sie nazywa. Adaś juz
 
 
płace , siedzi,
 
 
lezy, juź sie urodził, a ta akuszyirka
 
 
kole sąsiadów była, przyjechała, oporządziła mnie, ja tu buraki cukrowe sadziłam, dałam, ryby miałam nasmażone, nie wiedziałam, że ja... w ten dzień sie urodzi.
 
 
Rybów miałam nasmażone, herbatki zrobili
 
 
jim, cukru torbe miałam, buraki cukrowe sadziłam, torbe cukru
 
 
nasypalim jim, powióz. A ja zostałam tutaj na te święta byłam,
 
 
pieknie dobrze było, my
 
 
 
 
 
 
łonbył dobry dla mnie ten mój drugi, ten pierwsy był dobry, kochali mnie, ja
 
 
jech kochałam i z miłości nie
 
 
wziełam, tylko z litości,
 
 
jenego i drugiego. Bo ten był biedny,
 
 
ni miał łojca, ni matki, tylko u bratowej był, u bratowej, u brata był, a ten drugi znow przyjechał z niewoli i brut
 
 
miał za kołnierzem, to ja go wziełam, obczyściłam, tego przyjełam jego i tak o
 
 
cłowiek sie litował nad nimi, jak Bóg nade
 
 
mno sie lituje, ta Matuchna
 
 
mnie pomaga, o wszysko, kocham jo nad życie,
 
 
łona mnie pomaga, ja mam w domu tyż taki obraz.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS