Mapa serwisu | Tekst 9

Teksty gwarowe - Ruda

Nagranie: Justyna Garczyńska
 
Przepisanie: Justyna Garczyńska
 
Opracowanie: Justyna Garczyńska
 
Informator – kobieta; 75 lat; urodziła się w Rudzie; ukończyła siedem klas szkoły podstawowej; rolnik.
 

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 

 

O Wigilii
 
Zawsze na Wigilie śmy chodzili do do syna tam, do tego sołtysa, ale tera to nie wjem bo tam bapcie majo i nie mówji. Chyba nie pójdziemy, juz takie stare oboje
 
 
jestemy,łoni młode so, a my beńdziemy sie tam z
 
 
niemi, nie, chyba se oboje tylko, no jeszcze, jeszcze nie. Przemek mówji, o babcia bedziesz chciała to pojedziemy po te całe paczki,
 
 
zeby kupjić ich. Jest czworo dzieci, oni, ich dwoje to sześcioro. Ta bapcia taka jest niesprawna ji tam się, a
 
 
jesce ktoś
 
 
przyijedzie. A on mówji ja już sie tak krempuje, zembóf
 
 
nie
ma, krempuje się, mówji, chiba nie pójdziem. No ji mamy z, mówji, na opłatek jak chco niech przyjdoł
 
 
do nasz, ale na Wigilie pewnie tak już plejtujemy.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS