Mapa serwisu | Tekst 1 (Stare Komaszyce)

Stare Komaszyce

Nagranie przeprowadziła Agnieszka Bieńkowska, 28.11.2009, przepisała Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.
Informatorka: Regina Kotłowska, ur. w 1922 r. w Pusznie Skokowskim (2 km na północ od Starych Komaszyc).
Rodzice informatorki pochodzili ze Starych Komaszyc, byli rolnikami. Informatorka ma wykształcenie niepełne podstawowe. Przez całe życie mieszkała w Starych Komaszycach. Zajmowała się domem i pracowała w gospodarstwie, w młodości najmowała się do pracy u dziedzica. Wyjeżdżała najdalej do Opola Lubelskiego.
 
Wielkanoc

 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 

 

Później
 
 
jakśmy sie poprzychodzili do domu, to ło, przyjęcie sie robiło, no i popiło sie. A z rana to dzieci
 
 
lotały, poobliwały każdeygo jednego, ło. No i dało sie te dziesińć złoty, pińć złoty. A
 
 
wceśnij to były zbirane… To sie nie dawało piniędzy, tylko jajka. Cy pisanki, cy jajka surowe, to se cłowiek
 
 
pomyśloł, że surowe jak sie jajko do, to sie… Dziecko sprzedo, to bedzie miało pore groszy. I jesce sie to dziecko lepij ucieszyło temi
 
 

pienindzmy, jak te jajka, jak te pisanki, to lepij sie ucieszyło. A jak nazbiroł, to późnij sie chodziły, skupiały, ten tyle nazbiroł, a ten tyle nazbiroł.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS