Mapa serwisu | Tekst 2 (Świdry, Mazury)

Świdry - tekst 2

 
Nagranie: Anna Godziuk, Julia Magdalena Pikacz
Przepisanie: Justyna Garczyńska
Opracowanie: Justyna Garczyńska
 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 
Informator: Piotr Trojanowski zamieszkały w Świdrach, ur. 1959 r. w Szczuczynie; wykształcenie zawodowe. Od urodzenia zamieszkały w Świdrach; obecnie prowadzi gospodarstwo przejęte po rodzicach.
 

Sanie

No sanie, sanie byli. W tej chwili konie wyprzedałem
 
 
 
jusz nie  mam. Ale sanie ten byli takie wyjazdowy ji do, przykładowo gdzieś wyjechać do miasta do, w gościne ni, to to byli, byli tak
 
 
 
zwanyi 
 
 
 
kulik r 
 
 
 
eprezentacyjnyi , a sanie byli podwójne do przewożenia, jak to
 
 
 
sie  mówi, dżewa
 
 
 
zimowo  poro, siana, cy wywo… wywozu obornika to byli inne. Było można, tak samo jak samochód je, ni, na pięć osób, tak samo i sanie byli, 
 
 
 
ji sześć osób, ji, się przeważnie sześć osób tak, ale to byli, była, był tak zwanyi kulig ozdobnyi nie, wyjazdowy. Ładne, ładne rzeczy byli, jak to się, jak kedyś było. To sie robiło jakieś ozdobyi, z metalu przeważnie wy… się wybijało na… ręcznie sie robiło, na gorąco wyginało, ni dzisiaj ze spawem,
 
 
 
tylkoj  wszystko młot, kowadło i ogień. Dzisiaj spawarke, spawarko to każdy zrobi, ale prawdziwego kowala tu nie ma. Był pare lat
 
 
 
wstec , ale sie mówi nie żyje już.
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS