Mapa serwisu | Czumsk Mały

Wieś Czumsk Mały dziś

Halina Karaś   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Czumsk Mały, Czumska Małego, w Czumsku Małym.

Przymiotnik od nazwy wsi: czumski.

Nazwa mieszkańców: czumszczanie.

Gmina: Rogowo.

Powiat: rypiński.

Województwo: kujawsko-pomorskie.

Położenie: wieś leży ok. 20 km od Sierpca (miejscowości znanej ze skansenu wsi mazowieckiej) i granicy województwa mazowieckiego na południowym wschodzie ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa włocławskiego.

Parafia: Gójsk (rzymskokatolicka).

Ludność: 140 osób (2006 r. - informacja ustna od rozmówców - mieszkańców Kucborka).

Czumsk Mały to nieduża wieś położona niedaleko Sosnowa – miejscowości, w której przed wojną znajdował się majątek, w którym pracowała część mieszkańców Czumska.

Wsie sąsiadujące: Sosnowo, Kosiory, Czumsk Duży, Szczerby.

Dane statystyczne (z dnia 8.03.2009) za:


Fotografie: Piotr Wysocki.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS