Mapa serwisu | Dzianisz

Wieś Dzianisz dziś

Izabela Stąpor   

Nazwa wsi: Dzianisz (gw. Dzianis).

postać D. i Msc.: Dzianisza, Dzianiszu (gwarowo też: Dzi|anisa, w Dzi|anisie).

Przymiotnik od nazwy wsi: dzianiszański (gw. dzi|anisiański lub dzianiski).

Nazwa mieszkańców: dzianiszanin, dzianiszanka (gw. dzianisok // dzi|anison, dzi|anisanka).

Gmina: Kościelisko.

Powiat: tatrzański.

Województwo: małopolskie.

Położenie: Wieś położona jest wzdłuż Potoku Dzianiskiego (Dzianiszańskiego) po północnej stronie Pasma Gubałowskiego, 11 km od Zakopanego. Jest to najdalej wysunięta na południe część województwa małopolskiego. Wokół położone są dwie najpiękniejsze doliny: Kościeliska i Chochołowska z licznymi trasami do pieszych wędrówek i ścieżkami rowerowymi.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Parafia: Dzianisz.

Ludność: 1800 mieszkańców (2006 r.).

Liczba domów: 400-500 (dane uzyskane od P. Michniaka).

Powierzchnia wsi: 17 km2.

Nazwa wsi etymologicznie wywodzi się od wołoskiego Dzea-nysz, co w wolnym tłumaczeniu oznacza rzekę w dolinie. Dzianisz pod względem gwarowym przynależy do dialektu małopolskiego (gwara podhalańska). We wsi jest osiem gospodarstw agroturystycznych.

Wsie sąsiadujące: Kościelisko, Witów, Chochołów, Ciche, Nowe Bystre.

 

Dane statystyczne za:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzianisz

oraz dzięki uprzejmości pracowników Domu Ludowego Związku Podhalan w Kościelisku i mgra Pawła Michniaka (liczba domów, określenia gwarowe Dzianisza i jego mieszkańców, wsi sąsiadujących); określenia gwarowe mieszkańców, w tym forma dzi|anison - też od informatorki, pani Marii Kamińskiej.

 

Fotografie: Alina Kępińska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS