Mapa serwisu | Folwarki

Folwarki dziś

Alina Kępińska

Nazwa miejscowości oraz jej postać:

·        M. Folwarki,
·        D. Folwarków,
·        Msc. (na) Folwarkach.
Przymiotnik od nazwy miejscowości: folwarcki
Nazwa mieszkańców:  to z Folwarków
Gmina: miejska Radomsko
Powiat: radomszczański
Położenie: Folwarki to obecnie dzielnica Radomska, miasta powiatowego w południowej części województwa łódzkiego. Miasto leży w zachodniej części Wzgórz Radomszczańskich nad rzeką Radomką. Jest korzystnie położone: w odległości od Warszawy ok. 190 km, od Łodzi – 90 km, a od Katowic – ok. 105 km. Przebiega przez nie linia kolejowa Katowice – Warszawa oraz trasa szybkiego ruchu. Same Folwarki stanowią północno-zachodnią dzielnicę miasta.
Województwo: łódzkie
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.
Parafia rzymskokatolicka: Radomsko
Liczba mieszkańców Radomska: ok. 50 tys. mieszkańców
 
   
Jeszcze w drugiej połowie XX wieku Folwarki były wsią, ale w końcu tego wieku zostały dołączone do Radomska. Wciąż jednak zachowują odrębność – zarówno w charakterze zabudowań (niektóre starsze domy są drewniane), jak i zajęć ludności (starsi mieszkańcy zajmują się uprawą niewielkich pól, hodowlą zwierząt). Także mieszkańcy, zwłaszcza starsi, mówią o sobie, że pochodzą z Folwarków i tu mieszkają, choć zawsze między Folwarkami a Radomskiem istniał ścisły związek. Starsi mieszkańcy pamiętają też wybuch II wojny światowej i straty, jakie ze sobą przyniosła. Dziewiętnastu młodych mieszkańców Folwarków Niemcy rozstrzelali w czasie wojny. We wrześniu 1939 roku zniszczeniu uległo centrum Radomska i znajdujące się w pobliżu Folwarków fabryki. W samym Radomsku liczba mieszkańców w czasie wojny zmniejszyła się o około 8 tys. i pod koniec 1944 wynosiła 18 364.
 Po wojnie Radomsko podobnie jak przed wojną należało do województwa łódzkiego, a powiat radomszczański był w nim największy, zarówno pod względem obszaru (1 560 km2), jak i liczby ludności (ok. 135 tys. w 1960 r.). Powiat radomszczański istnieje ponownie po przerwie na lata 1975-1998, gdy nie było w Polsce powiatów, a samo miasto i jego okolice należały administracyjnie do województwa piotrkowskiego. Obecnie powierzchnia powiatu to 1 443 km2, a liczba ludności – 120,3 tys.
Rozbudowa miasta, powstanie nowych dzielnic, przyłączanie podmiejskich obszarów do miasta, wszystko to zmieniło dotychczasowy układ urbanistyczny i komunikacyjny Radomska i podmiejskich miejscowości. Zmiany objęły także przyłączane do miasta wsie, np. w Folwarkach powstała Szkoła Podstawowa nr 10.
 
Opracowano na podstawie:
 
Fotografie: Magdalena Mandecka, Katarzyna Olejnik-Łodyga
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS