Mapa serwisu | Gnojno

Wieś Gnojno dziś

Monika Kresa

 
 Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: M. Gnojno , D: Gnojna, Msc: Gnojnie.

Przymiotnik od nazwy wsi: gnojeński.

Nazwa mieszkańców: gnojnianie.

Gmina: Konstantynów.

Powiat: Biała Podlaska.

Województwo: lubelskie.

Położenie: Wieś położona nad Bugiem, po drugiej stronie leży Niemirów. Jest najdalej na północ wysuniętą wsią województwa lubelskiego.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

Parafia: rzymskokatolicka w Gnojnie.
 
Ludność: ok. 160 osób.
 
Liczba domów: ok. 40 domów.
 
Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym: Gnojno było i jest wsią pograniczną, w której ścierają się wpływy językowe polskie i wschodniosłowiańskie oraz wyznaniowe rzymskokatolickie, prawosławne, grekokatolickie.

Wsie sąsiadujące: Antolin, Borsuki (woj. mazowieckie), Stary Bubel, Niemirów (za Bugiem, woj. podlaskie).

Dane statystyczne za: www.wikipedia.org
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS