Mapa serwisu | Istebna

Wieś Istebna dziś

Agnieszka Piotrowska, Ewa Zegler   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Istebnego, Istebnej// Istebnym

Przymiotnik od nazwy wsi: istebniański

Nazwa mieszkańców: istebnianin, istebnianka

Gmina: Istebna

Powiat: cieszyński

Województwo: śląskie

Położenie: 590-620 m n.p.m. na zboczach Złotego Gronia

Parafia: kościół katolicki pw. Dobrego Pasterza, kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kościół ewangelicko-augsburski

Ludność: 4989 osób (2004 r.)

Liczba domów:

Powierzchnia wsi: 4741 ha

Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym: Gwara Istebnej należy do grupy gwar jabłonkowskich zaliczanych do gwar pogranicznych dialektu Śląska Cieszyńskiego. Cechą charakterystyczną tych gwar jest jabłonkowanie, inaczej zwane sziakaniem (lub siakaniem).

Istebna położona jest w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją, co jeszcze podnosi jej walory turystyczne. Zwarta zabudowa wzdłuż drogi z Koniakowa do centrum Istebnej, poza tym na wieś składają się liczne osady i przysiółki. Większość mieszkańców pracuje w usługach i w turystyce, często dojeżdża do sąsiednich miast: Wisły, Skoczowa lub Ustronia. Niektórzy nadal pracują w kopalniach węgla kamiennego w rejonie Jastrzębia. Niewielki procent mieszkańców Istebnej utrzymuje się z rolnictwa. We wsi znajduje się przedszkole, trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne. Ponadto są tu dwie ochronki Sióstr Służebniczek i kilka kościołów rzymskokatolickich oraz jeden ewangelicko-augsburski. W Istebnej znajdują się prywatne muzea i galerie, izba pamięci alpinisty Jerzego Kukuczki oraz popularna izba regionalna Jana Kawuloka, gawędziarza i twórcy instrumentów ludowych.

Wsie sąsiadujące: Jaworzynka i Koniaków tworzą wraz z Istebną tzw. Trójwieś Beskidzką.


Dane statystyczne za: http://ug.istebna.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS